Privacyverklaring

Hallo, goed dat je dit leest.
Dit is de privacyverklaring van WeKayak, gevestigd te Amsterdam. 

Bedrijfsgegevens
WeKayak
KVK 34341890

Privacy en persoonsgegevens
We respecteren de privacy van klanten, websitebezoekers en betrokkenen van wie wij gegevens verwerken. De gegevens die je aan ons verstrekt via de website, per e-mail, telefonisch of op andere wijze worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Overzicht
Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die we verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Mailadres
• IP-adres
• Bankrekeningnummer
• Allergieën/aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de veiligheid bij deelname
• Overige gegevens die je actief verstrekt, zoals via formulieren, correspondentie of telefonisch

Overige persoonsgegevens
We maken gebruik van onderstaande computerprogramma’s en -systemen die ook persoonsgegevens verwerken.
• Mailchimp
• Google Analytics
• Google Gmail
• Mollie

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens
• Voor het verwerken van boekingen en bestellingen
• Voor het afhandelen van betalingen
• Voor het verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen als je je hiervoor hebt aangemeld
• Het samenstellen van deelnemerslijsten
• Om je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is voor onze dienstverlening
• Om producten af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van gegevens met derden
De door jou verstrekte informatie wordt niet verkocht aan derden. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die we met je sluiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dat geval sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met je gegevens.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Je kunt jezelf afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Deze website gebruikt de volgende cookies:
Functionele, analytische en tracking cookies met een puur technische functionaliteit. Zodat de website naar behoren werkt en om de website te kunnen optimaliseren.
Social media cookies: om de knoppen van social media op deze website te laten werken worden cookies geplaatst. Lees in de privacyverklaring van Facebook, Instagram, Linkedin en Twitter hoe deze bedrijven via cookies persoonsgegevens verwerken en hoe zij met jouw privacy omgaan.
Google Analytics; we gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en om de kwaliteit en effectiviteit te meten.

Rechten van betrokkenen/keuzes voor persoonsgegevens
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van je bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt je verzoek mailen naar info@wekayak.nl.

Foto’s en video’s van activiteiten
Tijdens een activiteit kunnen foto’s en video’s worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt op social media, de website van WeKayak of andere uitingen. Vooraf aan elke activiteit wordt hiervoor toestemming gevraagd.

Contact
We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Gegevensuitwisseling op de website is versleuteld met een SSL-certificaat. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met op met Merel via info@wekayak.nl.

Laatst gewijzigd 28 september 2022