Toelichting certificaten

Wat is het nut van een kajakcertificaat?
De indeling in niveaus biedt een kader voor wat je kunt en weet en geeft richting voor ontwikkeling. Bij deelname aan georganiseerde activiteiten is het praktisch om dit met behulp van gangbare vaardigheidsniveaus af te kunnen stemmen. Een certificaat ter indicatie van jouw vaarniveau helpt daarbij.

De indeling van kajakniveaus

Internationaal bestaan er een aantal certificeringssystemen. De indeling ervan verschilt vaak niet zo veel. De invulling soms wel vanwege verschillen in vaaromstandigheden. Zo kunnen we in Nederland op de Waddenzee langere oversteken maken en hebben we geen rotskust.

In Nederland is het certificeringssysteem van het Watersportverbond (WSV) gangbaar. De European Paddle Pass (EPP) biedt een meer internationaal kader. 11 Europese landen (Nederland niet) hebben het certificeringssysteem ingedeeld zoals bij EPP. Verder is internationaal het systeem van British Canoeing (BC) vrij gangbaar. In de Verenigde Staten is er het systeem van de American Canoe Association.

Kajakniveaus bij WeKayak

WeKayak hanteert een indeling in 5 vaarniveaus. Bij cursussen en tochten van Wekayak zijn deze 5 niveaus richtinggevend. Daarbij is individuele ontwikkeling het uitgangspunt. Elke cursus of tocht is maatwerk. Om dat mogelijk te maken zijn de  deelnemersgroepen klein.

De inhoud en samenstelling van cursussen en tochten is gebaseerd op hoe het Watersportverbond en British Canoeing vaardigheidsniveaus inhoudelijk omschrijven. Hierbij wordt ook geput uit over de jaren zelf gevolgde trainingen en cursussen.
WeKayak is bevoegd om certificaten van het Watersportverbond uit te geven en om examens af te nemen.

Vergelijking WeKayak & WSV

De diplomalijnen van het Watersportverbond:

WSV Introductie kajakken (IK) → WeKayak niveau 1
WSV Kajakvaardigheid A (KVA → WeKayak niveau 2
WSV Kajakvaardigheid B (KVB) → WeKayak niveau 2
WSV Kajak Veiligheid Test (KVT) →WeKayak niveau 3
WSV Zeekajakvaardigheid (ZV) → WeKayak niveau 3
WSV Zeevaardigheid Extra (ZVE) → WeKayak niveau 4
WSV Tochtleider Zee (TL Zee) → WeKayak niveau 5

Informatie WSV certificaten

 Je kunt een Watersportverbond certificaat behalen nadat je hebt laten zien dat je een bepaald niveau voldoende beheerst. Hoe? Dat verschilt per certificaat. Meestal via een theorie- en praktijkexamen, soms via een vorderingenstaat of logboek.

Op de website van het Watersportverbond staat alle informatie over inhoud en exameneisen. Ook kan je er cursusboeken en readers met theorie downloaden.

Waar kan je kajakcertificaten halen?

WeKayak is bevoegd om certificaten van het Watersportverbond uit te geven en om examens af te nemen. Je kunt hiervoor ook terecht bij landelijke kajakorganisaties zoals Peddelpraat of de NZKV, bij een aantal kanoverenigingen of  commerciële aanbieders. (Link volgt)

Skillsheet WeKayak

Wil je weten waar jij staat in je ontwikkeling? Het skillsheet van Wekayak is een soort menukaart met een overzicht van de basistechnieken (IK, KVA, KVB) en KVT.  Download het skillsheet hier.
Let op: Niveau Introductie Kajakken is in de loop van ’22 aangepast en nog niet bijgewerkt op het skillsheet.

Skillsheet Basis Kajak

Aanvullingen en correcties

De informatie op deze pagina heb ik met zorg samengesteld. Zie je een foutje of heb je een aanvulling? Laat het me even weten.